Правила подготовки к лабораторным исследованиям

Рекомендуется сдавать кровь в утренние часы натощак: последний прием пищи не менее чем за 8 часов до забора крови. Натощак необходимо сдавать кровь для определения липидного статуса: холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицеридов. Также желательно за 1-2 дня до обследования исключить из рациона жирные блюда, жареные и спиртные напитки. За час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Необходимо учесть, что физическая и эмоциональная нагрузка за 10-15 мин. к сдаче крови оказывает непосредственное влияние на некоторые результаты исследований.

Сдавать кровь на гормоны следует натощак в утренние часы. День, когда необходимо сдать анализы, у женщин репродуктивного возраста (примерно с 12-13 лет и до начала климактерического периода) определяет врач в зависимости от цели исследования.

Содержание многих гормонов в крови имеет суточные колебания, поэтому кровь для некоторых исследований нужно сдавать строго в определенное время суток кровь для исследования на ТТГ, кортизол, паратгормон, 17-ОН-прогестерон необходимо сдавать только до 11 часов утра.

Факторы, которые могут повлиять на исследования и привести к ошибочному толкованию результата лабораторного исследования:

Не следует сдавать кровь на лабораторные исследования после:

  • рентгенография;
  • ректальное исследование;
  • физиотерапевтических процедур

На результаты лабораторного исследования может повлиять прием лекарственных средств:

  • антибиотиков и химиотерапевтических препаратов;
  • гормональных препаратов;
  • антикоагулянтов.

В любом случае обратитесь к врачу за пояснениями по поводу подготовки к лабораторному исследованию.

Прайс-лист на анализы

COVID-19
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
501SARS-CoV-2, антитіла IgG, кількісно (ІХЛА) (24 год)350-00
502SARS-CoV-2, антитіла IgМ, кількісно (ІХЛА) 24 год350-00
503Прокальцитонін (24 год)600-00
505Д-димер (24 год)200-00
506Тропонін І (24 год)150-00
507Ітрелейкін-6 (24 год)600-00
830Феритин (24 год)285-00
Общеклинические исследования
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
1011Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (автоматичний гематологічний аналізатор-5-diff)150
1010Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (автоматичний гематологічний аналізатор-5-diff + мануальний підрахунок формули крові)200
1012Загальний аналіз сечі150
402Аналіз сечі на глюкозу та кетонові тіла150
403Аналіз сечі за Нечипоренком150
404Альфа-амілаза (діастаза) сечі150
401Аналіз мокротиння350
405Аналіз спинномозкової рідини400
304Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном200
406Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)90
1007Група крові170
1008Копрограма210
Исследование системы гемостаза
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
201Фібриноген130
202Тромбіновий час130
203Активований частковий тромбопластиновий час130
204Протромбінова активність за Квіком130
205Міжнародне нормалізоване відношення130
206Протромбіновий час130
207Протромбіновий індекс130
1009Коагулограмма (частково): МНО; ПЧ;ПТІ; ПА за Квіком220
1010Коагулограмма (повна)360
Биохимические исследования крови
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
101Глюкоза100
102Сечова кислота90
103Залізо90
104Білірубін непрямий90
105Білірубін прямий90
106Гама-глутамілтрансфераза/GGT90
107Лужна фосфотаза90
108Сечовина90
109Креатинін90
110Білірубін загальний90
111Аланінамінотрансфераза/ALT90
112Аспартатамінотрансфераза/AST90
113Протеїн загальний90
115Альфа Амілаза100
117Лактатдегідрогеназа100
118Альбумін90
119АСЛ-О (кількісно)110
120Ревматоїдний фактор (кількісно)110
121С-реактивний білок (кількісно)130
122Тригліцериди90
123Холестерин100
124Хс. ЛПДНГ90
125Хс. ЛПНГ90
126Хс. ЛПВГ90
127Натрій /Na+/100
128Кальцій іонізований /Ca++/100
129Калій /K+/100
130Хлор100
131Фосфор неорганічний100
132Магній100
133Кальцій загальний100
135Аналіз на вміст глюкози (глікемічний профіль)200
Глікований гемоглобін (HbA1c)250
1006Електроліти:Калій /K+/;Натрій /Na+/Хлор /Cl/300
1002Ліпідограма: Холестерин; Тригліцериди; Хс. ЛПДНГ; Хс. ЛПНГ; Хс. ЛПВГ300
1005Ревмопроби: АСЛ-О (кількісно); Ревматоїдний фактор (кількісно); С-реактивний білок (кількісно)300
1001Біохімія (скрінінг): Глюкоза; Протеїн загальний; Білірубін загальний; Аланінамінотрансфераза/ALT; Аспартатамінотрансфераза/AST; Сечовина; Креатинін400
1004Печінкові проби: Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; Аланінамінотрансфераза/ALT; Аспартатамінотрансфераза/AST; Гама-глутамілтрансфераза/GGT; Лужна фосфотаза; Лактатдегідрогеназа500
1003Ниркові проби Сечовина; Креатинін150
1001-1Біохімія (повна): Глюкоза; Протеїн загальний; Білірубін загальний ; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; Аланінамінотрансфераза/ALT; Аспартатамінотрансфераза/AST; Гама-глутамілтрансфераза/GGT; Лужна фосфотаза; Сечовина; Креатинін; Сечова кислота; Лактатдегідрогеназа700
Диагностика инфекционных заболеваний
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
301Антитіла до Tr/Pallidum (діагностикс сифілісу)190
302Антитіла до HCV (діагностика гепатиту С)190
303HBs-антиген (HBsAg)(діагностика гепатиту В)190
304Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном190
Иммуноферментные исследования
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
508Антитіла IgG до вірусу кору ( Morbilli) (2 дн)200
509Антитіла IgM до вірусу кору (Morbilli) (2 дн)200
510Описторхоз: IgG Opisthorchis felineus (2 дн)200
511Ехінококоз: IgG Echinococcus granulosus (2 дн)200
512Трихінельоз: Ab IgG Trichinella spiralis (2 дн)200
513Токсокароз: IgG Toxocara canis (2 дн)200
514Лямбліоз: Giardia lamblia (IgG, IgM, IgA) (2 дн)200
515Аскаридоз: Ab IgG Ascaris lumbricoіdes (2 дн)200
516Helicobacter sсreen IgG IgA IgM (2 дн)250
518Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgM CMV (2 дн)200
519Цитомегаловірусна інфекція: Ab IgG CMV (2 дн)200
520Хламідіоз: Ab IgG Chlamydia trachomatis (2 дн)200
521Хламідіоз: Ab IgA Chlamydia trachomatis (2 дн)200
522Вірус Епштейна-Барр: Ab IgM EBV (VCA капсидні антигени) (2 дн)200
523Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBV (VCA капсидні антигени) (2 дн)200
524Вірус Епштейна-Барр: Ab IgG EBN (EBNA, ядерні антигени) (2 дн)200
525Токсоплазмоз: Ab IgM Toxo (2 дн)200
526Токсоплазмоз: Ab IgG Тохо (2 дн)200
527Краснуха:Ab IgM Rubella (2 дн)200
528Краснуха:Ab IgG Rubella (2 дн)200
529Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ (2 дн)200
530Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG (2 дн)200
531Гепатит А, антитіла IgM (2 дн)200
532Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM (2 дн)200
533Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG (2 дн)200
517Ig E загальний (2 дн)220
Тиреоидная панель
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
801Тіреотропний гормон (ТТГ) (24 год)200
802Тироксин вільний (fT4) (24 год)200
803Трийодтиронін вільний (fT3) (24 год)200
804Антитіла до тіреоглобуліну (АТ-ТГ) (24 год)200
805Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТ-ТПО) (24 год)200
806Тіреоглобулін (ТГ) (2 дн)230
846Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) (2 дн)460
Панель нарушений углеводного обмена
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
Глікований гемоглобін (HbA1c) (24 год)220
807С-пептид (24 год)220
808Інсулін (24 год)220
Онкомаркеры
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
810Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (2 дн)220
811Онкомаркер яєчників (СА 125) (2 дн)220
812Раково-ембріональний антиген (СЕА) (24 год)220
813Альфа-фетопротеін (2 дн)220
814Онкомаркер (СА 19-9) (2 дн)220
815Простатичний специфічний антиген вільний (free-PSA) (24 год)200
816Простатичний специфічний антиген загальний (tot-PSA) (24 год)200
833Кальцитонін (2 дн)220
834Онкомаркер ШКТ (CA 242) (2 дн)400
835Онкомаркер яєчників (HE4) (2 дн)460
836Онкомаркер шлунку (СА 72-4) (2 дн)400
837Онкомаркер легень CYFRA 21-1 (сироватка) (2 дн)700
Маркеры анемии
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
824Вітамін В12 (24 год)280
825Еритропоетин (2 дн)320
827Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна (2 дн)280
828Насиченість трансферину залізом (сироватка) (2 дн)280
829Трансферін (2 дн)200
831Фолієва кислота (2 дн)280
Репродуктивная панель
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
817Пролактин (2 дн)200
818Прогестерон (2 дн)200
819Естрадіол (2 дн)200
820Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) (2 дн)200
821Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) (2 дн)200
822Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЧ) (24 год)250
838Тестостерон вільний (2 дн)290
839Тестостерон загальний (2 дн)250
840Антимюллерів гормон (2 дн)500
841Дегідроепінандростерон-сульфат (DHEA-S) (2 дн)250
84217-ОН-оксипрогестерон (2 дн)250
843Дигідротестостерон (2 дн)380
847Андростендіон (2 дн)480
853Інгібін В (2 дн)580
Гострофазовые маркеры
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
503Прокальцитонін (24 год)550
507Ітрелейкін-6 (24 год)710
121С-реактивний білок (кількісно) (24 год)130
Маркеры костной ткани/Остеопороз
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
82325-гідроксивітамін Д (24 год)450
809Паратгормон (2 дн)230
Маркеры гипофизарно-надпочечной системы
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
848Соматотропний гормон (2 дн)280
849Адренокортикотропний гормон (АКТГ) (2 дн)390
850Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (2 дн)1450
851Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) (2 дн)880
852Альдостерон (2 дн)380
832Кортизол (2 дн)300
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
854Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) (2 дн)480
855Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) (2 дн)580
856Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Screen) (2 дн)380
Маркеры сердечно-сосудистых заболеваний
Код послугиПослугаЦіна, грнЗапис
505Д-димер (24 год)200
506Тропонін І (24 год)200
504NT-proBNP(N-кінцевий поліпептид натрійдіуретичного гормону) (2 дн)850

В стоимость лабораторных исследований не входит стоимость услуги по забору биоматериала.

Сроки выполнения лабораторных исследований указаны ориентировочно, в случае необходимости дополнительной/повторной постановки реальный срок выполнения может изменяться.

Для сдачи анализов не обязательно иметь направление от врача, если вы знаете, какие анализы нужно сдать.